Skoči do osrednje vsebine

Računovodja VII/2-III (26318) v Sekretariatu, Uradu za finance in računovodstvo, Službi za računovodstvo, Oddelku stroški dela in likvidatura (DM 26318) | Ministrstvo za notranje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 32. Izbran kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za finance in računovodstvo, Službe za računovodstvo, Štefanova ulica 2, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • najmanj osem mesecev delovnih izkušenj,
  • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

  • vodenje poslovnih knjig,
  • izvajanje visoko strokovnih del s področja računovodstva in javnih financ,
  • koordinirane izvajanja zahtevnejših nalog,
  • priprava in izdelovanje zahtevnejših analiz in poročil,
  • izvajanje nadzora nad usklajevanjem analitičnih in sintetičnih evidenc,
  • opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
  • sodelovanje pri izdelavi zaključnega računa, letnega poročila, premoženjske bilance ter drugih poročil za notranje in zunanje uporabnike.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO št. 1100-97/2024" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v roku 14 dni po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije