Skoči do osrednje vsebine

Pripravnik svetovalec v Sektorju za davke, Oddelku davke in prispevke iz poslovanja (DM 10250) | Finančni urad Ptuj (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

PRIPRAVNIK SVETOVALEC (šifra 10250) Sektorju za davke, Oddelku za davke in prispevke iz poslovanja

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 25. plačni razred, to je 1.179,63 EUR bruto.

V skladu s 106. členom ZJU in 2. členom Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09) se kot pripravnik lahko zaposli oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe z namenom, da se usposobi za opravljanje dela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10 - mesečnega pripravništva ter za polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).

Delovne naloge

Opis nalog iz sistemizacije:

  • usposabljanje za samostojno opravljanje dela z delovnega področja,
  • opravljanje drugih nalog po navodilu vodje oziroma mentorja.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, FU Ptuj, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj ali na pt.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI -  Delovna mesta | GOV.SI.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Kontaktna oseba za dodatne informacije