Skoči do osrednje vsebine

Pripravnik SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Sektorju za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, v okviru projekta Predsedovanje Slovenije Svetu EU (šifra DM: 1137)

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1006-12/2020/1

Datum:             3. 2. 2020

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana,

objavlja pripravniško uradniško delovno mesto za določen čas 10 mesecev

SVETOVALEC - PSEU21 v Ministrstvu za pravosodje, Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Sektorju za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje (šifra DM: 1137)

Iskalnik