Skoči do osrednje vsebine

Povabilo javnim uslužbencem za napotitev na OVSE kratkoročno opazovanje 2. kroga predsedniških volitev v Črni gori (2. april 2023) | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje 2. kroga predsedniških volitev v Črni gori, ki bodo potekale 2. aprila 2023. Kratkoročni opazovalci bodo prisotni v državi od 29. marca do do 5. aprila 2023.

Prednost pri izboru bodo imeli kratkoročni opazovalci, ki so bili napoteni na kratkoročno opazovanje 1. kroga predsedniških volitev v Črni gori. Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Notranji rok za prijave je sreda, 22. marec 2023 do 9. ure.

Na objavljeno povabilo za mesta kratkoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 204/21).

Kandidati morajo imeti dobro znanje angleškega jezika, zaželjeno je znanje lokalnih jezikov, ter izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah, mednarodnih organizacija povezanih z opazovanjem oz. organizacijo volitev.

Kandidate/kandidatke posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati/kandidatke tudi sami v e-bazo pripnejo sken potnega lista na straneh s fotografijo in biometričnimi podatki. Kandidati in kandidatke morajo izpolniti tudi obrazec "Liability Release Form".

Dejstvo, da je opazovalec/opazovalka oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) najpozneje do srede, 22. marca 2023 do 9. ure poslati na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. V prijavi je potrebno navesti osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je kandidat dosegljiv, datum rojstva in dokazila o izpolnjevanju pogojev. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca, da bo v primeru napotitve izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz zakona o napotitvah.

Z vidika zdravstvene situacije v zvezi s covid-19 bodo izbrani kandidati morali na dan napotitve izpolnjevati pogoje za vstop v Črno goro ter po zaključku napotitve za vstop v Slovenijo.

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca/opazovalko napoti na opazovalno misijo. V zvezi s stroški in potrebnimi zavarovanji, ki jih mora delodajalec zagotoviti za svojega uslužbenca, ki ga bo napotil na opazovanje volitev, v luči Covid situacije posebej poudarjamo potrebo po zagotovitvi ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Podrobnosti so navedene v priloženi informaciji.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci/opazovalke morajo obvezno v treh delovnih dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.

Za dodatne informacije se obrnite na e-naslov napotitve.mzz@gov.si.