Skoči do osrednje vsebine

Povabilo javnim uslužbencem za napotitev na OVSE dolgoročno opazovanje predčasnih predsedniških volitev v Uzbekistanu (9. julij 2023) | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira  dolgoročno opazovanje predčasnih predsedniških volitev v Uzbekistanu, ki bodo potekale 9. julija 2023.

Dolgoročni opazovalci bodo prisotni v državi od 12. junija do 15. julija 2023. 

Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Notranji rok za prijave je nedelja, 28. maja 2023.

Na objavljeno povabilo za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 204/21).

Kandidati morajo imeti dobro znanje angleškega jezika, zaželjeno je znanje lokalnih jezikov, ter izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah, mednarodnih organizacija povezanih z opazovanjem oz. organizacijo volitev.

Kandidate/kandidatke posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati/kandidatke tudi sami v e-bazo pripnejo sken potnega lista na straneh s fotografijo in biometričnimi podatki. Kandidati in kandidatke morajo izpolniti tudi obrazec "Liability Release Form".

Dejstvo, da je opazovalec/opazovalka oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) najpozneje do nedelje, 28. maja 2023 poslati na e-naslov napotitve.mzez@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča.  V prijavi je potrebno navesti osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je kandidat dosegljiv, datum rojstva in dokazila o izpolnjevanju pogojev. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca, da bo v primeru napotitve izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz zakona o napotitvah. 

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca/opazovalko napoti na opazovalno misijo. V zvezi s stroški in potrebnimi zavarovanji, ki jih mora delodajalec zagotoviti za svojega uslužbenca, ki ga bo napotil na opazovanje volitev, posebej poudarjamo potrebo po zagotovitvi ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Podrobnosti so navedene v priloženi informaciji.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci/opazovalke morajo obvezno v treh delovnih dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.

Za dodatne informacije se obrnite na e-naslov napotitve.mzez@gov.si.