Skoči do osrednje vsebine

Poslovni sekretar V-II (73399) v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli (DM 73399) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na objavljenem delovnem mestu je 21.   Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Generalne policijske uprave, Policijski akademiji, Višji policijski šoli, Rocenska ul. 56, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Posebnost delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba oziroma srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka),
 • da so bili varnostno preverjeni v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v Policiji, in da zanje ne obstaja varnostni zadržek (navedeno se izvede v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

 • opravljanje administrativno - tehničnih opravil,
 • urejanje in arhiviranje dokumentacije,
 • sprejemanje in posredovanje telefonskih klicev ter vodenje zapisnikov,
 • sprejemanje in usmerjanje strank,
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni,
 • koordiniranje poslovnih stikov,
 • vodenje evidenc,
 • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami in znanji na področjih:

 • izvajanja nalog pisarniškega poslovanja z uporabo Word, Excel, Lotus Notes, ISPP, SPIS-4, KADRIS 4 in MFERAC ter
 • upravnega poslovanja.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO št. 1100-85/2024" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v 3 dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije