Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar v Uradu za informatiko, Službi za poslovno analitiko (DM 1021) | Generalni finančni urad (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

PODSEKRETAR (šifra 1021) v Službi za poslovno analitiko, Urad za informatiko

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu podsekretar, sekretar.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 43. plačni razred, to je 2.389,72 EUR bruto.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba; specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja); magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magistrska izobrazba po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
 • 6 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

Zaželena znanja s področja:

 • poznavanja baz podatkov in analiz podatkov,
 • gradnje podatkovnih modelov,
 • poznavanja aplikacij za poročanje.

Delovne naloge

 Opis konkretnih nalog:

 • priprava specifikacij za nadgradnjo podatkovnih struktur v podatkovnem skladišču
 • priprava poslovnih analiz in specifikacij glede na zahteve uporabnikov
 • izdelava poizvedb v jeziku SQL,
 • sodelovanje s poslovnimi analitiki in razvijalci podatkovnega skladišča
 • izobraževanje in pomoč naprednim uporabnikom podatkovnega skladišča.

Opis nalog iz sistemizacije:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • vodenje in sodelovanje v delovnih in projektnih skupinah,
 • sodelovanje s strokovnimi službami ter z drugimi zunanjimi institucijami,
 • izvajanje usposabljanja z delovnega področja,
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom in drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s končano smerjo izobrazbe s področja informatike, računalništva, ekonomije ali druge ustrezne tehnične smeri.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gfu.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI -  Delovna mesta | GOV.SI

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Kontaktna oseba za dodatne informacije