Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar v Oddelku za emisije v vode in tla, Sektorju za analize vplivov na okolje in poročanje, Uradu za spremljanje vplivov na okolje (šifra DM 5722) | Agencija Republike Slovenije za okolje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/la v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 43. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 2.470,01 evra bruto.

Pravice in dolžnosti javnega uslužbenca bodo določene glede na uradniški naziv podsekretar.

Zahteve za prijavo

Kandidat/ka, ki se bo prijavil/a na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. specialistično izobraževanje po visokošolski izobrazbi (prejšnje) /specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • ne sme biti pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovne naloge:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja;
 • vodenje projektnih skupin;
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbir bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami na področju kemije, geologije, hidrologije, obratovalnih monitoringov za odlagališča in poznavanje okoljske zakonodaje.

Postopek prijave

Kandidat/ka vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj delovnega mesta podsekretar (m/ž), šifra DM 5722, v Oddelku za emisije v vode in tla, Sektorju za analize vplivov na okolje in poročanje, Uradu za spremljanje vplivov na okolje na Agenciji Republike Slovenije za okolje, pod zaporedno številko »10033-45/2024« na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Prijava je možna do vključno petka, 19. 7. 2024. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.arso@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavni obrazec je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata/ke.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec