Skoči do osrednje vsebine

Okoljski inženir II v Sektorju za vzdrževanje in razvoj merilnih mrež, Uradu za okoljska merjenja (šifra DM 7014) | Agencija Republike Slovenije za okolje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 37. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.888,62 evra bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidat/ka, ki se bo prijavil/a na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednja pogoja:

  • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
  • najmanj 4 leta delovnih izkušenj.

Delovne naloge

Delovne naloge:

  • sodelovanje pri razvoju programskih rešitev avtomatskih okoljskih merilnih sistemov,
  • vzdrževanje, nadgradnja in uvajanje programskih rešitev avtomatskih merilnih sistemov,
  • vzdrževanje merilne mreže in merilne infrastrukture,
  • opravljanje zahtevnejših del s strokovnega področja,
  • priprava strokovnih podlag za uvajanje novih metod dela in orodij.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke izobrazbe smer elektrotehnika ali računalništvo, s praktičnim znanjem in izkušnjami na področju izdelave postopkov in dokumentacije za verifikacijo, validacijo in testiranje strojne in programske opreme merilnih sistemov, poznavanjem predpisov in izkušnjami na področju nadzora in izvajanja meritev na merilno komunikacijski in elektro-instalacijski opremi, poznavanjem področja informacijskih tehnologij, zajema, arhiviranja, procesiranja, poznavanje komunikacijskih protokolov na nivoju programske in strojne opreme ter skriptnih programskih jezikov za avtomatizacijo procesov. Od kandidata/ke se pričakuje znanje na nivoju administracije in virtualizacije operacijskih sistemov Linux in Windows. Delo vključuje vzdrževanje meteoroloških merilnih sistemov na slovenskih letališčih ter pripravljenost na delo izven rednega delovnega časa. Zaželeno je tudi, da ima kandidat/ka opravljen vozniški izpit B kategorije ter aktivno znanje angleškega jezika.

Postopek prijave

Kandidat/ka vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta okoljski inženir II (m/ž), šifra DM 7014, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, pod zaporedno št.10033-63/2023-MIG« na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Prijava je možna do vključno ponedeljka, 11. 12. 2023 in začne teči dan po objavi prostega delovnega mesta. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.arso@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije