Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 52) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Probacijski enoti Maribor

Rok za prijavo je potekel.

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM: 52) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi Republike Slovenije za probacijo, Probacijski enoti Maribor, številka javnega natečaja 1100-37/2019, ki je bil 12. 6. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, končan.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Nataši Kotnik, telefon 01/369 54 50, e-naslov: natasa.kotnik1@gov.si ali Poloni Tomec, telefon 01/369 57 61, e-naslov: polona.tomec@gov.si.

 

Barbara Starič Strajnar

sekretarka

Iskalnik