Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC (šifra DM: 30) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana

Rok za prijavo je potekel.

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC (šifra DM: 30) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana, številka javnega natečaja 1100-44/2019, ki je bil dne 19. 6. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, končan.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Poloni Tomec, telefon 369-5761, e-naslov: polona.tomec@gov.si.

po pooblastilu direktorice št. 1002-50/2018/30 z dne 24. 7. 2019

Barbara Starič Strajnar

sekretarka

  • Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC (šifra DM: 30)

    Dokumentacije | Ministrstvo za pravosodje
Iskalnik