Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Celje

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1100-52/2019/94

Datum:             28. 8. 2019

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 85) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Celje, številka javnega natečaja 1100-52/2019, ki je bil dne 26. 6. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, končan.

Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Bernardi Janežič, telefon 369-5284, e-naslov: bernarda.janezic@gov.si.

Po pooblastilu št. 1002-50/2018/30

z dne 24. 7. 2019

Barbara Starič Strajnar,

sekretarka

Dokumentacija

Iskalnik