Skoči do osrednje vsebine

Namestnik nacionalnega predstavnika v Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 62. člena v povezavi s tretjim odstavkom 68. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) in 7. členom Uredbe (EU) 2018/1727, objavlja

javni poziv

državnim tožilcem k vložitvi prijav za imenovanje za namestnika nacionalnega predstavnika v Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (v nadaljevanju: Eurojust) za pet let.

Za namestnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu se lahko imenuje vrhovni ali višji državni tožilec ali okrožni državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v višjega državnega tožilca in izkaže z javno priznanim preizkusom potrjeno višjo raven znanja najmanj enega uradnega jezika Evropske unije, ki je delovni jezik v Eurojustu. Okrožni državni tožilec iz prejšnjega stavka z imenovanjem pridobi naziv višjega državnega tožilca.

Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.

Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pravosodno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom "Prijava za 701-91/2019".

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Iskalnik