Skoči do osrednje vsebine

KOORDINATOR VII/1 v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana (šifra DM: -8), zaposlitev za določen čas do 31. 10. 2021 oziroma do konca trajanja operacije Učinkovito pravosodjeDodaj Delovno mesto

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1006-8/2021/1

Datum:             15. 2. 2021 

Na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo, Beethovnova ulica 3, Ljubljana,

objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

KOORDINATOR VII/1 v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana (šifra DM: -8), zaposlitev za določen čas do 31. 10. 2021 oziroma do konca trajanja operacije Učinkovito pravosodje.