Skoči do osrednje vsebine

Koordinator VI v Generalnem sekretariatu, Splošni službi, Oddelku za varnost, vzdrževanje in vozni park (št. DM: 3555) | Ministrstvo za finance

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev, s polnim delovnim časom.

Delo bo opravljal na Ministrstvu za finance, Generalnem sekretariatu, Splošni službi, Oddelku za varnost, vzdrževanje in vozni park, Cankarjeva 18, Ljubljana.

Osnovni plačni razred delovnega mesta koordinator VI je 24. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.172,38 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

Pogoji za opravljanje dela:

 • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Posebnosti delovnega mesta:

 • Neenakomerni delovni čas (razpored).

Delovne naloge

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:

 • priprava manj zahtevnih gradiv,
 • vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
 • koordiniranje izvajanja manj zahtevnih nalog,
 • izdelovanje manj zahtevnih poročil,
 • pomoč pri organiziranju in koordiniranju prevozov,
 • organiziranje in koordiniranje vzdrževanja in uporabe službenih vozil,
 • izvajanje postopkov enostavnejših javnih naročil,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog in izdelovanju gradiv na področju zaščite in reševanja, varnosti delavcev in objektov ministrstva,
 • prevoz funkcionarjev in drugih zaposlenih ministrstva,
 • prevozi po razporeditvi vodje,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo “javna objava št. 1003-34/2024 Koordinator VI v Generalnem sekretariatu, Splošni službi, Oddelku za varnost, vzdrževanje in vozni park (št. DM: 3555)".

Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu www.gov.si.

 

Besedilo javne objave in prijavni obrazec