Skoči do osrednje vsebine

Koordinator VI (73231) v Policijski upravi Ljubljana, Sektorju kriminalistične policije (DM 73231) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 24. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Policijske uprave Ljubljana, Prešernova c. 18, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Posebnost delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«, »tajno-EU« in »tajno-NATO« (kandidat dovoljenja lahko pridobi v okviru izbirnega postopka),
 • da so bili varnostno preverjeni v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v Policiji, in da zanje ne obstaja varnostni zadržek (navedeno se izvede v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

 • opravljanje strokovno in organizacijsko-tehničnih nalog za izvajanje upravnih funkcij,
 • sodelovanje pri izdelavi projektov v stroki,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi usposabljanja,
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni,
 • koordiniranje izvajanja manj zahtevnih nalog,
 • dajanje pojasnil,
 • izdelovanje manj zahtevnih poročil.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju organizacije in koordinacije dela, s poznavanjem računalniške obdelave podatkov in urejanjem besedila (Word, Excel), poznavanjem pisarniškega poslovanja ter poznavanjem Uredbe o upravnem poslovanju (ravnanje s spisi in vodenje zbirke dokumentarnega gradiva).

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO št. 1100-86/2024" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v 3 dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije