Skoči do osrednje vsebine

Knjigovodja V v Direktoratu za javno računovodstvo, Sektorju za analitične računovodske evidence, Oddelku saldakontov kupcev in dobaviteljev (št. DM: 9319) – 2 delovni mesti | Ministrstvo za finance

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o zaključku javne objave

Opis delovnega mesta

Z izbranima kandidatoma bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusno dobo 2 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bosta opravljala v Direktoratu za javno računovodstvo, Sektorju za analitične računovodske evidence, Oddelku saldakontov kupcev in dobaviteljev (št. DM: 9319) na Ministrstvu za finance, Vojkova 57, Ljubljana.

Osnovni plačni razred delovnega mesta knjigovodja V je 21. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.008,36 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

Pogoji za opravljanje dela:

  • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj

Delovne naloge

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:

  • vodenje analitične evidence,
  • priprava zahtevkov za izplačila iz proračuna po namenu porabe sredstev in po dnevih zapadlosti,
  • obveščanje proračunskih uporabnikov o evidentiranih spremembah v analitičnih evidencah,
  • odgovornost za pripravo plačilnih nalogov in vodenje evidenc o izplačilih sredstev iz proračuna,
  • usklajevanje analitične in sintetične evidence,
  • usklajevanje dejanskega in knjižnega stanja ter terjatev in obveznosti,
  • opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 10 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo “javna objava št. 1003-40/2023 KNJIGOVODJA V v Direktoratu za javno računovodstvo, Sektorju za analitične računovodske evidence, Oddelku saldakontov kupcev in dobaviteljev (št. DM: 9319) – 2 delovni mesti".