Skoči do osrednje vsebine

Javno povabilo za napotitev na EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje splošnih volitev v Gvatemali (25. junij 2023) | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 40 dolgoročnih in 44 kratkoročnih opazovalcev na opazovanje splošnih volitev v Gvatemali, ki bodo potekale 25. junija 2023. 

Vsaka država lahko predlaga največ 3 dolgoročne (eden je lahko brez izkušenj z dolgoročnim opazovanjem volitev) in največ 3 kratkoročne opazovalce volitev (eden je lahko brez izkušenj iz opazovanja volitev).

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika in španskega jezika (na ravni C-1).

Kandidati za dolgoročno opazovanje volitev morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje (EODS/NEEDS).

Kandidati za kratkoročno opazovanje volitev morajo imeti vsaj enkratno izkušnjo iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije, ustrezno usposabljanje (EODS/NEEDS) ali relevantne predhodne delovne izkušnje.

Kandidati za dolgoročno opazovanje volitev morajo biti na razpolago za celotno obdobje misije v obdobju od 24. maja 2023 do 4. julija 2023. Kandidati za kratkoročno opazovanje volitev pa morajo biti na razpolago v obdobju od 19. junija 2023 do 29. junija 2023.

Opazovalci morajo biti pripravljeni na težke bivalne pogoje na nekaterih območjih v državi, zato morajo biti v odlični fizični kondiciji. Priporoča se, da se kandidati, ki imajo kronične bolezni, zaradi katerih lahko razvijejo resne zaplete ob okužbi s Covidom, posvetujejo z zdravnikom. Priporočljivo je, da so opazovalci polno cepljeni proti Covidu-19 s cepivi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija.

Prednost so predhodne izkušnje v državi ali regiji ter predhodno delovanje v mednarodnih misijah oz. v podobnih pogojih. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat do četrtka, 23. marca 2023 na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature. V prijavi mora navesti: osebno ime in naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno komisijo. V primeru, da je kandidat zaposlen v javnem sektorju, naj prijavi priloži tudi pisno soglasje predstojnika organa (v kolikor bo napoten na službeno pot). 

Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EUV primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj življenjepis (CV), vključno z motivacijsko izjavo.

Izbirna komisija bo izbirni postopek izvedla na osnovi podatkov in informacij, ki jih bodo kandidati in kandidatke navedli v življenjepisu v EU Rosterju za opazovanje volitev.

Zainteresirani kandidati in kandidatke naj poleg spoštovanja usmeritev Evropske komisije o posvetovanju s svojim osebnim zdravnikom glede zdravstvenega stanja (še posebej če imajo kronične bolezni, ki bi lahko otežile morebiten potek covid-19)  upoštevajo tudi, da  s prijavo sprejemajo in se v polnosti zavedajo možnosti, da se v primeru izbora in napotitve na misijo opazovanja volitev lahko okužijo s Covid-19.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo posredovane na EK preko Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU opazovalno misijo bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. 

Skladno z drugim odstavkom 31. člena zakona o napotitvah bodo napoteni opazovalci, ki niso javni uslužbenci, ali napoteni javni uslužbenci, ki ne bodo dobili soglasja predstojnika, z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve sklenili dogovor o napotitvi. 

Kandidat mora v treh delovnih dneh po vrnitvi z misije Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve RS posredovati pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev.

Zainteresirani kandidati in kandidatke se lahko prijavijo tudi za mesto namestnika vodje misije ter za mesta v osrednji ekipi. Prijavo oddajo sami najkasneje do 28. marca 2023 do 23.59 ure. V primeru izbora bodo sklenili pogodbo neposredno z Evropsko komisijo.