GOV.SI

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Moderna galerija

Kontaktna oseba

Marjana Cvenkel Lesjak

T: 01/ 369 59 99

M: gp.mk@gov.si