Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije za področje informatike in upravljanja strateških projektov sodstva

Na podlagi drugega odstavka 71. člena  Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) Ministrstvo za pravosodje objavlja

JAVNI POZIV

sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega sodnika, zaželeno z nazivom višjega sodnika, na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, za področje informatike in upravljanja strateških projektov sodstva.

Predvideni čas dodelitve je tri leta.

Kandidati lahko oddajo prijave v 30 dneh od objave poziva na spletni strani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Iskalnik