Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv okrajnim, okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev dveh sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) Ministrstvo za pravosodje objavlja JAVNI POZIV okrajnim, okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev dveh sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 in za druge ustrezne naloge, pri čemer bo:

- en sodnik dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na področju kazenskega prava in

- en sodnik dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na področju civilnega prava.

Naloge sodnikov v času predsedovanja:

- sodelovanje pri oblikovanju programa predsedovanja s področja pristojnosti Ministrstva za pravosodje RS,

- sodelovanje pri pripravi stališč k predlogom aktov, ki se obravnavajo na delovnih skupinah Sveta EU s področja pravosodja in spremljanje vseh aktov, ki jih delovne skupine obravnavajo, kar vključuje poznavanje povezanih aktov in že sprejetih instrumentov,

- udeležba na sestankih delovnih skupin Sveta EU s področja pravosodja, po dogovoru v času predsedovanja tudi vodenje,

- udeležba na sestankih na Evropski komisiji,

- sodelovanje pri pripravi mednarodnih strokovnih konferenc s področja pravosodja, ki bodo organizirane v času predsedovanja,

- sodelovanje s strokovnimi nasveti pri pripravi različnih gradiv, vezanih na predsedovanje,

- izvajanje dnevnih stikov z Generalnim sekretariatom Sveta EU, Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom, drugimi državami članicami, Stalnim predstavništvom RS pri EU v Bruslju v času predsedovanja.

V času priprav na predsedovanje se bodo sodniki udeleževali različnih oblik usposabljanja za opravljanje nalog, povezanih s predsedovanjem.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje oziroma interes na področju digitalizacije pravosodja.

Od kandidatov se pričakuje višja raven znanja angleškega jezika.

Dodelitev sodnikov bo predvidoma trajala od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis in motivacijsko pismo, v roku 15 dni od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-77/2020.