Skoči do osrednje vsebine

Interni trg dela | Ministrstvo za javno upravo

Rok za prijavo je potekel.

Seznam stopenj in smeri izobrazbe ter delovnih izkušnjah javnih uslužbencev, ki so na razpolago za premestitev v drug organ:

srednja šola — upravno - administrativni tehnik, V. stopnja izobrazbe, 37 let, 11 mesecev in 8 dni delovnih izkušenj na dan 18. 1, 2022, objavljeno od 18. 1. 2022 do 17. 2. 2022, v skladu s 5. odst. 158 čl. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 — uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 — ZZavar-E, 40/12 — ZUJF, 158/20 — ZIntPK-C, 203/20 — ZIUPOPDVE in 202/21 — odl. US).