Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Seznam stopenj in smeri izobrazbe ter delovnih izkušnjah javnih uslužbencev, ki so na razpolago za premestitev v drug organ:

v skladu s tretjim odstavkom 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20), petim odstavkom 158. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 7. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), objavljamo sledeče podatke:

 - v SV zaposlen 14 let: opravljal je naloge na delovnih mestih: (vojak) voznik bolničar, trenutno na delovnem mestu vojak specialist dekontaminator,

- poklic: prometni tehnik, V. stopnja izobrazbe; strokovno – tehnično DM,

- ostala znanja: vozniška dovoljenja: AM, A1, A, B, C in G kategorije,

- delovne izkušnje pred zaposlitvijo v SV: skupno 7 let delovnih izkušenj (špediter, skladiščnik, varovanje poslovnih prostorov, informator in mestni paznik),

- Savinjska regija.

  

Termin objave: 7. 9. 2021 – 7. 10. 2021.