Skoči do osrednje vsebine

Interni trg dela | Ministrstvo za javno upravo

Rok za prijavo je potekel.

Seznam stopenj in smeri izobrazbe ter delovnih izkušnjah javnih uslužbencev, ki so na razpolago za premestitev v drug organ:

  • PODATKI O IZOBRAZBI: UNIV. DIPL. ORGANIZATOR DELA
  • STOPNJA IZOBRAZBE: VII/2
  • DELOVNE IZKUŠNJE:   38 let
  • DELOVNE IZKUŠNJE NA DELOVNEM PODROČJU:

Javni uslužbenec  je od 1. 9. 2010 do 31. 7. 2021 dalje opravljal naloge na delovnem mestu višji svetovalec za romsko problematiko (načrtovaje, organiziranje in koordiniranje nalog na področju romske problematike;  opravljanje strokovnih, administrativnih in organizacijskih nalog na področju romske problematike; sodelovanje z organi  občinske uprave in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problemi romske skupnosti; pripravljanje strategij in razvojnih projektov na področju romske problematike; neposredna pomoč na »terenu«; opravljanje nalog in dejavnosti s področja romske problematike v skladu z Ustavo RS in veljavno zakonodajo, itd.).

Objavljeno od 1. 8. 2021 do 1. 9. 2021 v skladu petim odstavkom 158. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12 – ZUJF) in sedmim členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10).