Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev v Ukrajini - 21. julij 2019

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev, ki bodo 21. julija 2019 potekale v Ukrajini. Kratkoročni opazovalci/opazovalke bodo v Kijevu oziroma drugod po državi prisotni od 16. julija do 24. julija 2019. Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca/opazovalko napoti na opazovalno misijo.

Notranji rok za prijave na interni natečaj je petek, 21. junij 2019 do 14. ure.

Na interni natečaj za mesta kratkoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).

Kandidati/kandidatke morajo imeti odlično znanje angleškega jezika, znanje lokalnih jezikov predstavlja prednost. Prednost so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov, ter poznavanje razmer/izkušnje v Ukrajini ali v regiji.

Kandidate/kandidatke posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati/kandidatke v OVSE e-bazo tudi sami naložijo sken potnega lista na straneh z biometričnimi podatki. V kolikor imajo profil že kreiran, je potrebno preveriti, ali so v njem ažurni podatki (npr. glede potnega lista). Posebno pozornost je potrebno nameniti pravilnosti kontaktnih podatkov osebe, ki bi jo OVSE kontaktiral v nujnih primerih.

Dejstvo, da je opazovalec/opazovalka oblikoval svoj profil oz. da so podatki v profilu ažurirani, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) ter izpolnjenim obrazcem za akreditacijo najpozneje do 21. junija 2019 do 14. ure poslati na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. Ažuriranje podatkov v že obstoječem profilu pa je nujno, da OVSE nima težav pri akreditaciji in organiziranju logistike. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci/opazovalke morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.

V primeru vprašanj se obrnite na napotitve.mzz@gov.si.

Iskalnik