Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Uzbekistanu (22. december 2019)

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev, ki bodo 22. decembra 2019 potekale v Uzbekistanu. Kratkoročni opazovalci/opazovalke bodo  v Taškentu oziroma drugod po državi prisotni od 17. do 25. decembra 2019. Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca/opazovalko napoti na opazovalno misijo.

Notranji rok za prijave na interni natečaj je četrtek, 28. november  2019 do 14. ure.

Na interni natečaj za mesta kratkoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).

Kandidati/kandidatke morajo imeti odlično znanje angleškega jezika, znanje lokalnih jezikov predstavlja prednost. Prednost so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov, ter poznavanje razmer/izkušnje v Uzbekistanu ali v regiji.

Kandidate/kandidatke posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati/kandidatke v OVSE e-bazo tudi sami naložijo sken potnega lista na straneh z biometričnimi podatki. V kolikor imajo profil že kreiran, je potrebno preveriti, ali so v njem ažurni podatki (npr. glede potnega lista).  Posebno pozornost je potrebno nameniti pravilnosti kontaktnih podatkov osebe, ki bi jo OVSE kontaktiral v nujnih primerih.

Dejstvo, da je opazovalec/opazovalka oblikoval svoj profil oz. da so podatki v profilu ažurirani, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) ter izpolnjenim obrazcem za akreditacijo najpozneje do 28. novembra 2019 do 14. ure poslati na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. Ažuriranje podatkov v že obstoječem profilu pa je nujno, da OVSE nima težav pri akreditaciji in organiziranju logistike. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca, da bo poravnal vse stroške napotitve.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci/opazovalke morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov.

V primeru vprašanj se obrnite na napotitve.mzz@gov.si.

 

Informacija za kratkoročne opazovalce-Uzbekistan:

STO info sheet Uzbekistan 2019

Akreditacijska izjava:

Aplication form for accreditation UZB 2019

Iskalnik