Skoči do osrednje vsebine

Inštruktor (UIKS) V v kuhinji v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (DM 3030) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o končanem postopku

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani, oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored), pooblaščena uradna oseba, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba – področje izobraževanja (KLASIUS): živilska tehnologija (0721) in/ali hotelirstvo in gostinstvo (1013) ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika.

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Delovne naloge

 • opravljanje zahtevnejših kuharskih del;
 • vodenje evidenc o uporabljenih živilih in surovinah, higienskem minimumu in zdravstvenih pregledih;
 • kontrola neoporečnosti sprejetih artiklov;
 • izvajanje HACCP sistema;
 • izvajanje varnostnih ukrepov pri delitvi hrane;
 • opravljanje dela na področju na katerega je razporejen;
 • izvajanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela;
 • uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo nadziranje in vodenje pri delu;
 • organiziranje delovnih nalog za zaprte osebe in vodenje skupin zaprtih oseb;
 • izvajanje individualnih in skupinskih programov dela za zaprte osebe.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »javna objava – inštruktor (UIKS) V v kuhinji, št. 110-166/2023« na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani, in sicer v roku 10 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-ig@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije