Skoči do osrednje vsebine

Inštruktor (UIKS) V v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (5076) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto inštruktor (UIKS) V za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.  Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper  oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: delo v dveh izmenah, pooblaščena uradna oseba, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj;
  • znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega znanja slovenščine);
  • višja raven znanja jezika narodne skupnosti - italijanskega jezika;
  • vozniško dovoljenje B kategorije;
  • izpit za upravljalca viličarja.

Delovne naloge

  • druge naloge enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela
  • uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo nadziranje in vodenje pri delu
  • organiziranje delovnih nalog za zaprte osebe in vodenje skupin zaprtih oseb
  • izvajanje individualnih in skupinskih programov dela za zaprte osebe

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javna objava – inštruktor (UIKS) V, št. 110-128/2023« na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper, in sicer v roku deset (10) dni po objavi na enotnem portalu državne uprave oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-kp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec