Skoči do osrednje vsebine

Inšpektor v Območni enoti Kranj, šifra delovnega mesta 1075 | Inšpektorat Republike Slovenije za delo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Opis delovnega mesta

Delovno mesto inšpektor je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu inšpektor III. Z izbrano kandidatko ali kandidatom (v nadaljevanju: kandidat) bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata RS za delo, Območni enoti Kranj, Koroška cesta 1, 4000 Kranj, pisarna Radovljica.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj: visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), smeri: pravo,
 • najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (9. člen ZID-1),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovno področje - naloge:

 • opravljanje neposrednega inšpekcijskega nadzorstva,
 • vodenje postopkov po ZUP in izrekanje ukrepov v skladu z ZIN, ZID in drugimi predpisi,
 • izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških,
 • vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja,
 • priprava podlag za izvedbo akcij nadzora,
 • vodenje evidenc in samostojno oblikovanje zahtevnejših poročil in informacij o stanju na področju dejavnosti nadzora,
 • sodelovanje v izobraževalnem procesu organa,
 • nudenje strokovne pomoči ter drugo delo iz pristojnosti inšpekcije,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Prijava in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – OE KR,  DM: 1075« na naslov: Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.irsd@gov.si, pri čemer veljavnost elektronske prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Besedilo in prijavni obrazec