Skoči do osrednje vsebine

Inšpektor v Inšpekciji (št. DM: 9009) | Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom.

Delo bo opravljal na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, v Inšpekciji, Cankarjeva 5, Ljubljana, v nazivu: inšpektor III.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 39. plačni razred, to je 2.042,75 EUR bruto.

 

Zahteve za prijavo

Pogoji za opravljanje dela:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj (oziroma 2 leti in 8 mesecev delovnih izkušenj v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti),
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit za inšpektorja.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.

Delovne naloge

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:

 • opravljanje nalog inšpekcijskega nadzorstva,
 • vodenje postopkov, izrekanje ukrepov in odločanje na področju inšpekcijskega nadzorstva,
 • vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • sodelovanje z drugimi nadzornimi organi pri izvajanju skupnih nalog,
 • samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela organa, povezanih z inšpekcijskimi nadzori,
 • sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja dela urada,
 • sodelovanje pri izvedbi strokovnega usposabljanja zavezancev in pobudnikov po ZPPDFT-1,
 • vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega nadzorstva,
 • druge naloge po nalogu direktorja.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo "za javni natečaj št. 1002-46/2024 Inšpektor na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, Inšpekciji (št. DM: 9009).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 120 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletišču državne uprave gov.si.

Besedilo javnega natečaja in prijavni obrazec