Skoči do osrednje vsebine

Inšpektor v Območni enoti Ljubljana (1064) | Inšpektorat Republike Slovenije za delo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Delovno mesto inšpektor je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu inšpektor III. Z izbrano kandidatko ali kandidatom (v nadaljevanju: kandidat) bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata RS za delo, Območni enoti Ljubljana, Štukljeva cesta 44, Ljubljana.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), smer: elektrotehnika, gradbeništvo, strojništvo, varstvo pri delu ali požarna varnost,
 • najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (9. člen ZID-1),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovne naloge

Delovno področje - naloge:

 • opravljanje neposrednega inšpekcijskega nadzorstva,
 • vodenje postopkov po ZUP in izrekanje ukrepov v skladu z ZIN, ZID in drugimi predpisi,
 • izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških,
 • vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja,
 • priprava podlag za izvedbo akcij nadzora,
 • vodenje evidenc in samostojno oblikovanje zahtevnejših poročil in informacij o stanju na področju dejavnosti nadzora,
 • sodelovanje v izobraževalnem procesu organa,
 • nudenje strokovne pomoči ter drugo delo iz pristojnosti inšpekcije,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. 

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec