Skoči do osrednje vsebine

Informacija o prostem delovnem mestu vodje predstavništva Evropske komisije v Sofiji

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija organizira zunanji izbirni postopek za zapolnitev delovnega mesta vodje predstavništva v Rigi v rangu AD 13. Gre za delovno mesto začasnega uslužbenca; trajanje zaposlitve je tri leta z možnostjo podaljšanja še za dve leti.

Kandidati in kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 •  državljanstvo EU,
 • raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, ki običajno traja štiri leta ali več, ali raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju, in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj;
 • vsaj 15 let delovnih izkušenj, pridobljenih po diplomi, ki se zahteva za pripustitev k izbirnemu postopku; od teh 15 let delovnih izkušenj morajo biti vsaj štiri leta pridobljena na vodstvenih položajih;
 • dokazane vodstvene sposobnosti,
 • odlično poznavanje političnih prednostnih nalog Komisije in medinstitucionalnih odnosov,
 • odlično poznavanje političnih razmer in nacionalnih medijev v državi gostiteljici ter razmer v sosednjih državah;
 • odlične komunikacijske in pogajalske sposobnosti,
 • sposobnosti s področja medosebnih odnosov,
 • poznavanje področij administracije, financ in kontrole v institucijah,
 • znanje enega od uradnih jezikov EU in zadovoljivo znanje še enega od jezikov EU.

 Veliko prednost predstavljajo:

 • dokazane delovne izkušnje na področju informiranja, komuniciranja, medijev in političnih/ekonomskih zadev, vključno s političnimi pogajanji na visoki ravni in mrežo kontaktov na visoki ravni v državi članici gostiteljici;
 • dokazane izkušnje pri delu z novinarji in/ali upravljanju komunikacijskih projektov ali kampanj;
 • dokazane izkušnje z vodenjem in/ali usklajevanjem ekipe, vključno z upravljanjem človeških in finančnih virov,
 • znanje bolgarskega jezika.

Več informacij je v priponki.

Rok za prijave je 20. januar 2020 do 12. ure po srednjeevropskem času preko https://ec.europa.eu/dgs/humanresources/seniormanagementvacancies/.

V kolikor želijo, nas kandidati lahko s prijavo seznanijo na napotitve.mzz@gov.si.

Iskalnik