Skoči do osrednje vsebine

Glavni kuhar V (26990) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nastanitev in prehrano, Oddelku za prehrano (DM 26990) | Ministrstvo za notranje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 22. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Počitniškega doma Na Skalci, Ribčev Laz 59, Bohinjsko jezero, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje o higieni živil in načelih HACCP sistema,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

 • vodenje, organiziranje in nadziranje dela v kuhinji in jedilnici,
 • naročanje artiklov in sestavljanje jedilnikov,
 • priprava hrane in postrežba hrane,
 • vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji in spremljajočih prostorih kuhinje,
 • vodenje evidence o porabi materiala in izdanih obrokih,
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z delom v kuhinji in pri pripravi obrokov.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO št. 1100-149/2023" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v 10 dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije