Skoči do osrednje vsebine

Generalni direktor, Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Ministrstvo za pravosodje | Ministrstvo za pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

Številka: 1002-75/2021/1
Datum: 21. 7. 2021
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, objavlja posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo.