Skoči do osrednje vsebine

Finančni svetnik v Sektorju za obravnavo in priglasitev davčno nevtralnih transakcij (DM 5000) | Posebni finančni urad (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

FINANČNI SVETNIK (šifra 5000)

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu finančni svetnik

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 43. plačni razred, to je 2.470,01 EUR bruto.

Izbran kandidat bo premeščen na delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Zahteve za prijavo

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, na uradniškem delovnem mestu v organih državne uprave ali drugih organih, ki so po sporazumu z Vlado RS vstopili v interni trg dela.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba; specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja); magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja); magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magistrska izobrazba po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
 • 6 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:
 • splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave – opravi se lahko v 6 mesecih po premestitvi na delovno mesto ter
 • strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje – opravi se lahko v 1 letu po premestitvi na delovno mesto.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Delovne naloge

Opis nalog iz sistemizacije:

 • koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora in zahtevnejših kontrolah,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektih,
 • pripravljanje poročil, odgovorov in pojasnil z delovnega področja organov,
 • izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev organa,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja organov
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov Finančna uprava RS, Posebni finančni urad, Gospodinjska ulica 8, 1001 Ljubljana  ali na pfu.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI -  Delovna mesta | GOV.SI.

Kontaktna oseba za dodatne informacije