Skoči do osrednje vsebine

Dokumentalist VI - pripravnik v Glavni pisarni, Sekretariatu (944) | Ministrstvo za pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat se bo usposabljal za opravljanje del na delovnem mestu dokumentalist VI.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Osnovna plača za pripravniško delovno mesto dokumentalist VI je razvrščena v 18. plačni razred (896,43 EUR bruto).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti morajo najmanj višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja);
  • znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega obvladanja slovenščine).

Delovne naloge

Naloge pripravniškega delovnega mesta dokumentalist VI so naslednje:

  • usposabljanje za delovno mesto dokumentalist VI;
  • usposabljanje za urejanje dokumentarnega gradiva;
  • usposabljanje za sprejem, razvrščanje, klasifikacijo dokumentarnega gradiva;
  • usposabljanje za oblikovanje in vodenje baz podatkov;
  • usposabljanje za izdelovanje gradiv s strokovnega področja;
  • usposabljanje za vodenje zahtevnejših seznamov in pregledov;
  • usposabljanje za opravljanje drugih nalog.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za prosto pripravniško delovno mesto dokumentalist VI v GP, št. 1006-13/2024-2030« na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sekretariat, Služba za kadrovske zadeve, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.