Skoči do osrednje vsebine

Asistent veleposlaništva | Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju

Rok za prijavo je potekel.

Pogoji za opravljanje dela:

 • najmanj zaključena I. stopnja bolonjskega študija (eventualno status absolventa);
 • zaželene delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu;
 • znanje slovenskega in nemškega jezika na visoki ravni ter dobro znanje angleškega jezika (govorno in pisno);
 • urejen status in stalni naslov bivanja v Republiki Avstriji;
 • poznavanje računalniških programov MS Office (Word in Excel), spletnih okolij in družbenih omrežij (Facebook, Twitter, ipd.);
 • natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost, sposobnost skupinskega dela, komunikativnost, urejenost.

Delovno področje:

 • opravljanje administrativnih, tehničnih, protokolarnih nalog za potrebe veleposlaništva;
 • priprava dopisov, prevodov in ostale korespondence v slovenskem/nemškem/angleškem jeziku;
 • izvajanje administrativnih in organizacijsko tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov;
 • opravljanje drugih del po navodilu vodje.

Prijava mora vsebovati:

 • dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • opis delovnih izkušenj;
 • dokazilo o urejenem stalnem prebivališču v Republiki Avstriji (Meldezettel);
 • življenjepis (Europass) z opisom formalne izobrazbe ter navedbo drugih pridobljenih znanj in veščin;
 • motivacijsko pismo v slovenskem in nemškem jeziku.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj je potrebno posredovati do vključno 25. maja 2023, po elektronski pošti na naslov barbara.engelsberger@gov.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Razpisna komisija bo v izbirnem postopku presojala usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z dobrim znanjem slovenskega in nemškega jezika. Kandidati izbrani v ožji izbor bodo povabljeni na dodaten pogovor oz. intervju. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom (40 ur/teden) z možnostjo podaljšanja ter trimesečnim poizkusnim delom. Predviden nastop dela: julij 2023.

V razpisu veleposlaništva smo uporabili izraze zapisane v moški slovnični obliki, ki  so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.