Skoči do osrednje vsebine

Analitik VII/2-I, (m/ž) v Sektorju območja Drave, v Uradu za upravljanje z vodami (DM - 4708) | Direkcija Republike Slovenije za vode (Ministrstvo za naravne vire in prostor)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo opravljal naloge v Sektorju območja Drave, v Uradu za upravljanje z vodami.

Zahteve za prijavo

Posredovati predpisan obrazec t.j. Vloga za zaposlitev.

Delovne naloge

  • spremljanje in proučevanje zakonodaje ter predlaganje ukrepov,
  • pripravljanje zahtevnejših analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih strokovnih podlag za odločanje,
  • vodenje zahtevnejših evidenc,
  • urejanje dokumentacije,
  • opravljanje nalog vezanih na upravne postopke,
  • sodelovanje pri pripravi normativnih aktov.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo za delovno mesto analitik VII/2-I,  šifra DM: 4708, št. 11002-44/2023« na naslov: Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, in sicer v roku 3-eh delovnih dni po javni objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI, spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ter oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.drsv@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Informacije o izvedbi javne objave dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na telefonski številki (01) 478 3132, ga. Mateja Logar, informacije o delovnem področju na telefonski številki (02) 250-77-52, ga. mag. Mateja Klaneček.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec