Skoči do osrednje vsebine

Analitik V, (m/ž) v Glavni pisarni, v Službi za splošne in pravne zadeve. (DM - 1308) | Direkcija Republike Slovenije za vode (Ministrstvo za naravne vire in prostor)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo opravljal naloge v Glavni pisarni v Službi za splošne in pravne zadeve.

Zahteve za prijavo

Posredovati predpisan obrazec t.j. Vloga za zaposlitev.

Delovne naloge

  • sodelovanje pri pripravi analiz, priprava informacij in urejanje dokumentacije;
  • vodenje in spremljanje evidenc.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem Lotus Notes, zato prosimo, da kandidati navedeno obvezno označijo v obrazcu »Vloga za zaposlitev«, pod točko 4. d).

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo za delovno mesto analitik V,  šifra DM: 1308, št. 11002-43/2023« na naslov: Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, in sicer v roku 3-eh delovnih dni po javni objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI, spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ter oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.drsv@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Informacije o izvedbi javne objave dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na telefonski številki (01) 478 3123, ga. Mateja Logar, informacije o delovnem področju na telefonski številki (01) 478 3101, ga. Nevenka Kovačević.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec