Skoči do osrednje vsebine

Administrator V v Službi za splošne zadeve (DM 54) | Finančni urad Postojna (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

ADMINISTRATOR V v Službi za splošne zadeve

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 21. plačni razred, to je 1.008,36 EUR bruto.  

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas iz naslova popolnitve delovnega časa dveh invalidnih oseb.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba oziroma srednje splošno izobraževanje/ srednja splošna izobrazba.

Delovne naloge

Kratek opis nalog:

  • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,
  • administriranje baz podatkov,
  • opravljanje zahtevnejših administrativnih del,
  • sodelovanje pri izvajanju enostavnejših opravil,
  • opravljanje organizacijsko tehnične naloge,
  • vodenje evidence z delovnega področja,
  • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Prijavo pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, Finančni urad Postojna, Tržaška cesta 1, 6230 Postojna ali na po.fu@gov.si.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Kontaktna oseba za dodatne informacije