Skoči do osrednje vsebine

Administrator V (73347) v Policijski upravi Celje, Policijski postaji Celje (DM 73347) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 21. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Policijske postaje Celje, Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • dostop do tajnih podatkov stopnje "zaupno" (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka),
 • da so bili varnostno preverjeni v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v policij, in da zanje ne obstaja varnostni zadržek (navedeno se izvede v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

 • opravljanje organizacijsko - tehničnih nalog,
 • izvajanje računalniške obdelave podatkov,
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni,
 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,
 • oblikovanje in vodenje baz podatkov,
 • sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju,
 • sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem računalniške obdelave podatkov in urejanjem besedila (Word, Excel), poznavanjem pisarniškega poslovanja ter poznavanjem Uredbe o upravnem poslovanju (ravnanje s spisi in vodenje zbirke dokumentarnega gradiva).

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev" v zaprti ovojnici na naslov: MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo na zadnji strani ovojnice: "JO administrator V, št. 1100-28/2024", in sicer v 8 dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije