Перейти до змісту

Залучання дітей з тимчасовим захистом до словенської системи освіти.

Особа з тимчасовим захистом претендує на право на освіту з карткою особи з тимчасовим захистом. До моменту видачі картки особи з тимчасовим захистом підтверджують свій статус рішенням про надання їм тимчасового захисту.

Словенська система освіти ґрунтується на інклюзивному підході (у контексті якнайшвидшого включення в дитячі садки та школи), у реалізації прав дітей, учнів та студентів, переміщених із інших країн, на освіту та піклування про їх соціальне включення у повсякденне життя.

Зарахування дітей в дитячий садок

Зарахування дитини в дитячий садок відбувається протягом цілого року, батьки можуть записати дитину на погодинну або денну програму садка, якщо в садку для нього є вільне місце. Інформація про вільні місця в дитячих садках в різних адміністративних округах доступні в інформаційному пункті міністерства.

Умови зарахування дітей до дитячого садка

Дитячі садки можуть відвідувати діти віком з 11 місяців до вступу в початкову школу. Перед зарахуванням дитини в садок батьки повинні надати довідку педіатра про стан здоров’я дитини, а також довідку про щеплення дитини (проти кору, паротиту та краснухи).

Право на субсидію в дитячому садку

Батьки зі статусом тимчасового захисту, мають право на знижену оплату (субсидію) за дитячий садок згідно умов, які застосовуються до іноземців і передбачені положеннями закону про дитячі садки та відповідно до закону, що регулює використання соціальних виплат з державних коштів. Субсидію батьки можуть вимагати, звернувшись до відповідного Центру соціального захисту (в адміністративному окрузі, в якому один з батьків з дитиною мають прописане тимчасове місце проживання).

Право на безкоштовний дитячий садок

Батьки з тимчасовим захистом, які мають право на матеріальну допомогу або кишенькові гроші, протягом дії цих прав повністю звільняються від оплати за дитячий садок. Щоб отримати звільнення від сплати, батьки надають дитячому садку відповідний документ, що підтверджує право на фінансову допомогу або кишенькові гроші.

Зарахування дітей в початкову школу

Особи з тимчасовим захистом, яким не виповнилося 18 років, зараховуються в початкові школи згідно таких самих умов, як і громадяни Республіки Словенія. Враховуючи правила, які регулюють процес навчання в початковій школі, діти зазвичай зараховуються в школи округу, де вони проживають. Дітей в школу записують батьки самостійно або у супроводі словенських друзів. У випадку якщо дитина неповнолітня і тут проживає без батьків, її в школу повинен записати її опікун. Школа зараховує дитину з тимчасовим захистом і надає підтвердження про навчання.

Перші дні у школі призначені для пізнавання шкільного середовища та вивчення словенської мови. Учень з тимчасовим захистом може залучатися до форм розширеної програми та до позакласних заходів, що діють у школі. Після вступних днів учень залучається до всіх заходів, які відбуваються у школі.

Безкоштовне шкільне харчування та транспорт

Учень з тимчасовим захистом має право на безкоштовне харчування у школі, а також на отримання безкоштовного транспорту до школи.

Підручники та шкільне приладдя

Учні з тимчасовим захистом отримають підручники з фонду підручників.

Початкові уроки словенської мови

Учні з тимчасовим захистом отримують додаткові уроки словенської мови. Акцент робиться на розширенні мовних можливостей, і рекомендується всім учням протягом першого року навчання в школі. Надалі протягом навчального року учням доступні різноманітні форми допомоги і підтримки (додаткові заняття, індивідуальна та групова допомога, пристосування методів навчання).

Пристосування ставлення оцінок та перехід в наступні класи

Система оцінювання для учнів з тимчасовим захистом пристосовується протягом навчального року. Знання учня оцінюються відповідно до його прогресу в досягненні цілей або стандартів знань, визначених у навчальній програмі. Учні-іммігранти з інших країн можуть після закінчення класів в навчальному році, в якому вони вперше навчаються в Республіці Словенія, вільно переходити до наступного класу, не отримуючи оцінок з деяких предметів.

Мережа підтримки для дітей і батьків

Учні з тимчасовим захистом можуть бути залучені до ранкового догляду або групи продовженого дня,  позакласних заходів по програмі школи та до інших додаткових навчально-розважальних закладів (наприклад, музична школа), а також до місцевих заходів (молодіжні центри, різноманітні асоціації, громадські університети, інші державні та недержавні організації). Завдяки різноманітним організованим заходам школи співпрацюють з батьками та зміцнюють їх інтеграцію в нове середовище. Інформація про різноманітні програми та послуги в місцевому середовищі доступна на сторінці «Міжкультурне співіснування».

Учні з тимчасовим захистом, які потребують спеціальне навчання

Якщо до школи приєднається учень з тимчасовим захистом, який, на думку фахівця, потребує навчання за адаптованими або спеціальними програмами, школа надає батькам або опікуну інформацію про подальшу навчальну програму.

Зарахування в середню школу та вищого навчального закладу

Особи з тимчасовим захистом, яким не виповнилося 18 років, зараховуються до закладів середньої освіти на тих самих умовах, що й громадяни Республіки Словенія, що означає, що освіта для них безкоштовна і вони повинні відповідати умовам зарахування, встановленим Законом про гімназії та Законом про професійно-технічне навчання.

Особа з тимчасовим захистом може вступити на програму та відділення середньої школи при умові наявності вакансії у школі або гімназії. Особа також може вступити до середньої школи чи закладу вищої професійної освіти протягом навчального року. Список середніх шкіл у Республіці Словенія. Контактною особою є директор або радник школи.

Для зарахування кандидати мають відповідати вимогам щодо зарахування, визначеним положеннями закону, а процес зарахування такий самий, як і зарахування кандидатів, які раніше навчалися за кордоном - через процес визнання іноземної освіти для продовження навчання. Кандидати для зарахування повинні подати відповідну документацію про навчання за кордоном. Для зарахування до початкового курсу середньої школи основною умовою зарахування є закінчена початкова школа, а зарахування до старшого курсу визначається обраною середньою школою на основі перегляду атестатів кандидатів та порівняння навчальних програм.

Особа з тимчасовим захистом, яка не може надати документацію про попереднє навчання

Рішення щодо зарахування особи з тимчасовим захистом до середньої школи або вищого навчального закладу, яка не може підтвердити попередню освіту відповідними документами чи атестатами, приймає обраний навчальний заклад. Враховуються рекомендації Інституту освіти Республіки Словенія, які визначають напрямок співбесіди, яка проводиться в школі з метою оцінки знань кандидата та надання вказівок для складання індивідуального плану.

Безкоштовне одноразове харчування

Особи з тимчасовим захистом, які будуть записані в середню школу, мають право на одноразове харчування в школі.

Курси словенської мови

Для учнів середніх шкіл з тимчасовим захистом при першому включенні в школу на початку навчального року організовують інтенсивний курс словенської мови, який є обов’язковим і безкоштовним. У цій частині навчального року (починаючи з березня) школи організовують додаткові уроки словенської (до 70 годин), а на початку наступного навчального року для цих учнів буде проведено додатковий курс словенської мови.

Пристосування навчального плану

Учні середніх шкіл з тимчасовим захистом мають можливість пристосувати загальний навчальний план, а саме: для них можна підготувати персональний план навчання. У перший навчальний рік після зарахування з предмету словенської мови в табель не буде внесена негативна оцінка, натомість буде прийняте рішення, що учень не оцінюється. Тим не менш, такі учні зможуть перейти в наступний клас, за умови, що у них позитивні оцінки з інших предметів, дозвіл директора школи та рекомендація інших вчителів. Це не стосується учнів, які поступають на останній курс.

Залучення до навчання дорослих

Особи з тимчасовим захистом можуть також залучатися до програм навчання дорослих відповідно до нормативно-правових актів, які регулюють таке навчання.

Зараховування в музичну школу

Особи з тимчасовим захистом, які бажають продовжити навчання в музичній школі, можуть бути зараховані в музичну школу за тих самих умов, як і громадяни Республіки Словенія. Дітей в школу записують батьки шляхом особистої явки в школу. У випадку, якщо дитина не досягнула віку 18 років і тут проживає без батьків, її в школу повинен записати її опікун.

У випадку зараховування дитини у поточний навчальний рік, музична школа повинна перевірити рівень знання учня, який бажає продовжувати музичне навчання, і враховуючи його знання, зараховує його у відповідний клас. У випадку зараховування в музичну школу в новому навчальному році, діти в школу поступають за однаковими умовами як громадяни Республіки Словенія, а саме на підставі вільних місць та успішно виконаного вступного екзамену.

Отримання вищої освіти

Особи з тимчасовим захистом поступають до вищих навчальних закладів у відповідні визначені терміни. Заяву необхідно подати на сторінці eVŠ. Тут також можна знайти інформацію про програми вищої освіти, які надаються словенськими навчальними закладами і інформації, щодо правильного оформлення заяв.