Skoči do osrednje vsebine

Protokolarne naloge

Protokol opravlja protokolarne zadeve za predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za nekdanjega predsednika Republike Slovenije naloge, ki jih določa Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, za varuha človekovih pravic, za ministra za zunanje zadeve, za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije.

Zadolžitve ob protokolarnih dogodkih

Protokol opravlja organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti iz Republike Slovenije v tujini. Ob soglasju generalnega sekretarja vlade Protokol izjemoma opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.

Najpogostejše protokolarne naloge

Državniški obiski šefa države ali vlade v Republiki Sloveniji

Obiski (uradni, delovni in zasebni) v Republiki Sloveniji:

 • šefa države,
 • predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta,
 • predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij,
 • predsednika državnega sveta oziroma senata,
 • predsednika ustavnega sodišča,
 • predsednika vrhovnega sodišča,
 • varuha človekovih pravic,
 • predsednika računskega sodišča,
 • ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve,
 • delegacij zveznih dežel, držav in pokrajin, kadar so gostitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije.

Državniški obiski predsednika Republike Slovenije v tujini

Uradni in delovni obiski v tujini:

 • predsednika Republike Slovenije,
 • predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
 • predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • podpredsednika Vlade Republike Slovenije,
 • predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
 • predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
 • predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
 • varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
 • predsednika računskega sodišča,
 • ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Protokolarni dogodki zakonca ali partnerja:

 • predsednika Republike Slovenije,
 • predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
 • predsednika Vlade Republike Slovenije, 
 • ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Predaje poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije

Slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih vroča predsednik Republike Slovenije ali visoki predstavnik Republike Slovenije po pooblastilu predsednika Republike Slovenije

Podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo

Državni pogrebi, polaganja vencev in državne žalne slovesnosti

Sprejemi:

 • predsednika Republike Slovenije,
 • predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
 • predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
 • ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Državne proslave in druge prireditve državnega pomena