Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Ekonomska skupnost zahodno afriških držav (Economic Community of West African State – ECOWAS) je regionalna gospodarska unija petnajstih držav v zahodni Afriki. Krepitev lastnih zmogljivosti na trajnostni osnovi je ključnega pomena za doseganje ciljev komisije ECOWAS, vključno z regionalnim povezovanjem in pospešenim ekonomskim in socialnim razvojem. ECOWAS Oddelek za makroekonomsko politiko in ekonomske raziskave je odgovoren za analizo gospodarskih politik, krepitev zmogljivosti in za svetovalne storitve z vidika razvoja zasebnega sektorja, vprašanja večstranskega nadzora in regionalnega povezovanja.

Projekt je prispeval k izboljšanju in povečanju zmogljivosti strokovnega osebja v oddelku za makroekonomsko politiko  ECOWAS, in sicer z usposabljanjem za pripravo makroekonomskih simulacij in napovedi. Okrepitev znanja v makroekonomskem oddelku ECOWAS in prenosom znanja na strukture držav članic prispeva k razvoju učinkovitih, odgovornih in preglednih ustanov na vseh ravneh in spodbuja k izvajanju nediskriminatornih politik za trajnostni razvoj. Z vsebino usposabljanj se neposredno spodbuja pripravo in izvajanje proračunskih politik, ki stremijo k večji enakopravnosti in razdelitvi prihodkov države. Pridobljeno znanje udeležencem programa omogoča delo na področju izračunov potencialnega BDP, ciklično prilagojenega proračunskega salda ter napovedovanje proračunskih prihodkov. Predstavniki ECOWAS so se v drugem delu usposobili na področju vrednotenja projektov v javnem sektorju, zadnji del izobraževanja pa je bil namenjen uporabi znanja pridobljenega v predhodnih modulih. V skladu z okoliščinami oziroma pandemijo Covid-19 se je usposabljanje osredotočilo tudi na pripravo ocene vpliva pandemije na javne finance posamezne države ECOWAS.