Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Projekt je bil namenjen odpravljanju temeljnih vzrokov diskriminacije žensk in deklic v Prrenjasu in Devollu. Doseženih je bilo pet rezultatov: Odločevalci razumejo vpliv norm, vrednot in zakonov na diskriminacijo proti ženskam; Deklice in dečki poznajo načelo enakosti spolov in pridobijo orodja za naslavljanje temeljnih vzrokov diskriminacije; Boljši dostop do informacij o upravljanju z odpadki glede na spol; Boljši dostop do varnih, odprtih in dostopnih zelenih in javnih površin za ženske in deklice; Lokalni deležniki razumejo in vključujejo vidik spola v svoje aktivnosti

V triletnem obdobju so bile pripravljene 3 raziskave in 5 priporočil, in sicer: raziskava o enakosti spolov SIGI, raziskava o vplivu socialnih institucij za upravljanje z odpadki in raziskava o varnosti žensk in deklet ter priporočila za zmanjšanje neenakosti spolov in preprečevanje diskriminacije žensk, priporočila za boljše vključevanje žensk v upravljanje z odpadki, priporočila za podjetja in izvajalce projektov upravljanja z odpadki za vključevanje spola, priporočila za vzpostavljanje ekonomskih dejavnosti za ženske in priporočila za odločevalce o oblikovanju dokumentov za zagotavljanje zelenih javnih površin.

Skupaj z zagovorniškimi srečanji, ozaveščevalnimi dogodki in srečanji ter usposabljanjem mladih, so izboljšali razumevanje temeljnih vzrokov diskriminacije in krepili pravice deklet in žensk v zasebni in javni sferi v Prrenjasu in Devollu. 206 mladih, od tega 15 mladih vodij in 191 mladih, ki so sodelovali v delavnicah, so osvojili razumevanje vpliva spolnih stereotipov na položaj žensk v družbi, 184 odločevalcev se je seznanilo z vplivom vrednot, norm in zakonov na položaj žensk v družbi na splošno in specifično v odnosu z upravljanjem odpadkov in varnih mest. Tako mladi kot tudi Observatory v okviru ozaveščevalnih dogodkov je v svoje dejavnosti vključilo vsaj 35 žensk iz Prrenjasa, Devolla in Korce. Sodelovanje z veleposlaništvom v okviru srečanja v Korci, kjer je potekal tudi ogled filma o Ivani Kobilici, in pri dogodku, ki je potekal v Korci na temo enakosti spolov in vode, kot tudi srečanja s parlamentarkami, predstavlja dodano vrednost in širši domet od načrtovanega.