Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Dva moška sedita spredaj in govorita skupini desetih ljudi.

Predstavitev projekta podjetjem | Avtor: Izida Vita

Cilj projekta je bil povečanje ozaveščenosti in vzpostavitev orodij za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških in uravnoteženega vključevanja žensk in moških na vodstvene položaje v gospodarstvu. V Makedoniji so ženske težje zaposljive in slabše plačane, poleg tega pa je velik problem neuravnotežena zastopanost žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu. Spodbujanje povečanja deleža žensk se je poskušalo doseči z analizo karakteristik makedonskega gospodarskega in družbenega prostora, ozaveščanjem o enakih možnostih žensk in moških, pripravo Smernice za uravnoteženo vključevanje žensk in moških na vodilne položaje v gospodarstvu, pripravo Kataloga orodij za vzpostavitev uravnoteženega vodenja v podjetjih in vzpostavitev pozitivne organizacijske energije delavnicami, komunikacijo z mediji in vzpostavitvijo spletne baze dobrih praks in orodij. Večji del aktivnosti se je izvajal v Skopju, z medijsko promocijo projekta in interaktivno komunikacijo pa je bila pokrita celotna država. Izvedena so bila štiri izobraževanja za mlade in nevladne organizacije z več kot 100 udeleženci; spletna mednarodna konferenca s preko 100 poslušalcev, izdano je bilo 9 e-revij Enakopravna moč ženskam in 28 mesečnih novičnikov. S pomočjo vseh aktivnosti je bilo doseženih preko 7000 posameznikov. Izvajalec je v Severni Makedoniji pridobil 38 podpisanih izjav s strani podjetij o podpori Smernic za uravnoteženo vključevanje žensk in moških na vodilne položaje v gospodarstvu in upoštevanju njenih načel pri svojem delovanju in zaposlovanju.