Skoči do osrednje vsebine

Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V polkrogu sedijo udeleženke delavnice, ki poslušajo prezentacijo izvajalke delavnice

Delavnica v teku | Avtor: EPEKA

Cilj projekta je bilo povečanje zaposlovanja žensk, pripadnic romske in egipčanske skupnosti v Črni gori, predvsem v občini Berane, z izgradnjo njihovih kompetenc in s spodbujanjem podjetništva. Severni del Črne gore zaznamuje visoka stopnja brezposelnosti in povišana izpostavljenost revščini, ki sta visoko nad državnim povprečjem in višji med ženskami.

Osrednja ciljna skupina projekta so bile ženske, ki pripadajo romski in egipčanski skupnosti, v starosti od 18 do 55 let. Zaradi večplastne diskriminacije, s katero se soočajo, so pripadnice ciljne skupine v večini dolgotrajno brezposelne ter z omejenimi obstoječimi znanji in kompetencami.

V času trajanja projekta so izvedli 21 aktivnosti, namenjenih usposabljanju in izobraževanju ciljne skupine, preko katerih so pripadnice romske skupnosti želeli okrepiti z znanji in dodatnimi kompetencami, ki jih potrebujejo pri doseganju zaposlitve oz. približevanju trgu dela in izboljšanju njihove zaposljivosti.

V skladu s potrebami udeleženk so jim tekom projekta nudili tudi okrepljeno individualno podporo in podporo znotraj manjših skupin, ki so si želele nadgraditi znanja s specifičnih področij.

Ena izmed udeleženk se je v obdobju trajanja projekta za določen čas zaposlila v lokalnem vrtcu. Dve udeleženki sta se zaposlili znotraj EPEKA Montenegro; ena izmed udeleženk bo tudi po preteku financiranja projekta delala na področju nudenja dodatne podpore pri vodenju socialno-podjetniškega inkubatorja, druga udeleženka bo še naprej opravljala delo čistilke znotraj OŠ Radomira Mitrovića, s katero EPEKA sodeluje kot zunanji izvajalec.