Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

11. avgusta 2003 je Nato na poziv ZN in afganistanske vlade prevzel poveljevanje silam operacije Isaf. To je bila prva Natova operacija zunaj njegovega območja, ki je potekala skladno s preoblikovanjem zavezništva za obvladovanje groženj 21. stoletja. Nato je bil odgovoren za poveljevanje, usklajevanje in načrtovanje sil, vključno z zagotovitvijo poveljnika sil in poveljstva na terenu v Afganistanu.

Poleg splošnega poslanstva pomagati afganistanskim organom oblasti pri razširitvi pooblastil in oblikovanju varnega okolja so bili cilji operacije Isaf še: izvajanje operacij za zagotovitev varnosti in stabilnosti v sodelovanju z afganistanskimi nacionalnimi varnostnimi silami (Afghan National Security Forces – ANSF), pomoč pri razvijanju afganistanskih nacionalnih varnostnih sil in struktur, vključno z usposabljanjem nove afganistanske nacionalne armade (Afghan National Army – ANA) in nacionalne policije (Afghan National Police – ANP), opredelitev potreb po obnovi, npr. šol in zdravstvenih objektov, obnavljanje zalog vode in zagotavljanje podpore pri drugih civilno-vojaških projektih, podpiranje afganistanske vlade pri razoroževanju nezakonito oboroženih skupin, zagotavljanje podpore afganistanski vladi in mednarodno odobrenim prizadevanjem za boj proti mamilom z izmenjavo obveščevalnih podatkov ter učinkovitim obveščanjem javnosti in podpiranjem afganistanskih nacionalnih oboroženih sil v operacijah za boj proti mamilom in podpiranje operacij za zagotavljanje humanitarne pomoči.

Slovenske vojske se je aktivno vključila v Isaf marca 2004. Do 31. decembra 2014, ko se je operacija zaključila, je v bilo skupno napotenih 21 kontingentov in 1.273 pripadnikov

Nato je 1. januarja 2015 pričel z novo operacijo usposabljanja, svetovanja in pomoči afganistanskim varnostnim silam in ustanovam z imenom Odločna podpora (Resolute Support). 

Misija je pravno opredeljena s sporazumom o statusu sil (Status of Forces Agreement – SOFA), ki je bil podpisan v Kabulu 30. septembra 2014, afganistanski parlament pa ga je ratificiral 27. novembra 2014. V sporazumu so opredeljeni pogoji, pod katerimi se Natove sile napotujejo na misijo Odločna podpora v Afganistanu, in dejavnosti, ki jih te skladno s sporazumom tam izvajajo.

Ključne naloge v okviru misije Odločna podpora so:

  • podpora pri načrtovanju ter oblikovanju programov in proračunov,
  • zagotavljanje preglednosti, odgovornosti in pregleda nad delovanjem,
  • zagotavljanje podpore pri spoštovanju načel pravne države in dobrega upravljanja,
  • zagotavljanje podpore pri ustanavljanju in vzdrževanju procesov, kot je oblikovanje sil,
  • pridobivanje, usposabljanje, vodenje in razvoj kadra.

Slovenska vojska v operaciji Odločna podpora sodeluje na podlagi odločitve vlade o sodelovanju Republike Slovenije na svetovalni misiji Nata Odločna podpora v Afganistanu (sprejeta 27. novembra 2014), kjer je med drugim navedeno, da »stabilizacija in podpora Afganistanu pri prevzemanju odgovornosti za upravljanje, vodenje in razvoj države ostajata med osrednjimi političnimi in varnostnimi nalogami mednarodne skupnosti.« Odločitev predvideva sodelovanje do 10 pripadnikov Slovenske vojske, z možnostjo rotacij.