Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Ministri EU v ospredje razprave postavili vlogo kmetov pri ukrepih na področju podnebnih sprememb

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila neformalnega zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. Na zasedanju so ministri izpostavili vlogo kmetov pri podnebnih spremembah - Spodbujanje trajnostnega kmetijstva s shranjevanjem ogljika v tleh. Ministrica je v razpravi poudarila, da je današnja tema ena od področjih, katerim moramo posvetiti posebno pozornost, saj je shranjevanje ogljika in s tem povečanje organske snovi v tleh eden od temeljev za trajnostno kmetijstvo. »Kmetijski ukrepi, ki prispevajo k sekvestraciji in posledično k izboljšanju zalog ogljika v tleh, lahko pomembno prispevajo k temu cilju. V okviru načrtovanja ukrepov Skupne kmetijske politike po letu 2020 je to področje ena od prioritet, zato v tej luči tudi podpiramo spodbujanje tovrstnih ukrepov znotraj strateških načrtov držav članic, tako tudi Slovenije.« Ministri EU in delegacije so sicer včeraj obiskali finsko podeželje ter si ogledali nekatere primere dobrih praks trajnostnih pristopov v kmetijstvu in gozdarstvu.

 • Možnosti za pomoč Adrii Airways so strani države omejene

  Ljubljana, 24. septembra 2019 – Adria Airways je nedvomno pomembno podjetje za celotno slovensko gospodarstvo in še posebej za slovenski turizem. Podjetje je danes v privatni lasti, kar državi omejuje možnosti za pomoč. Je pa kljub temu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izkazalo pripravljenost pomagati podjetju, vendar ob pogoju, da ta predloži realen poslovni načrt. Slednje se ni zgodilo.

 • Minister za zdravje na 74. zasedanju Generalne skupščine združenih narodov: »Slovenija je zavezana k univerzalnemu zdravstvu«

  Minister za zdravje Aleš Šabeder se udeležuje Visokega zasedanje o univerzalni dostopnosti zdravstvenega varstva, ki poteka v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine združenih narodov (UNGA 74) od 17. do 30. septembra 2019 v New Yorku.

 • Minister Rudi Medved sprejel poslanca narodni skupnosti

  Minister Rudi Medved je s svojo ekipo sprejel poslanca italijanske in madžarske narodnostne skupnosti.

 • Minister Rudi Medved sprejel veleposlanika Črne gore

  Minister za javno upravo Rudi Medved je sprejel veleposlanika Črne gore N. E. prof. dr. Vujico Lazovića. Sodelovanje med Slovenijo in Črno goro je tradicionalno dobro, sodelovanje na področju javne uprave pa bo poglobljeno s podpisom memoranduma o soglasju prihodnji teden v Ljubljani, sta na srečanju poudarila minister Medved in veleposlanik Lazović.

 • V primeru odpovedi ali zamude letalskih letov imajo potniki zagotovljene določene pravice

  Ljubljana, 24. septembra 2019 – V povezavi z neizvajanjem letalskih povezav podjetja Adria Airways Evropski potrošniški center opozarja, da imajo potniki v primeru, da njihovo potovanje ne poteka, kot je bilo predvideno, določene pravice, ki jih ureja evropska zakonodaja. Letalske družbe morajo v takih primerih potnikom zagotoviti vse informacije, izbiro med povračilom cene vozovnice ali spremembo poti do končnega cilja ter ustrezno oskrbo. V nekaterih primerih pa lahko potnikom pripada tudi odškodnina.

 • Delavnica izmenjave znanja o evropski državljanski pobudi

  Na predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani je 24. septembra 2019 potekala delavnica izmenjave znanja o evropski državljanski pobudi.

 • Popolna zapora na cesti Dvor–Soteska zaradi gradnje vodovoda na strmi brežini nad cesto

  Zaradi gradnje vodovoda nad regionalno cesto R1-216/1176 Dvor–Soteska med km 2,200 in km 5,470, je zaradi zagotavljanja prometne varnosti potrebna popolna zapora ceste.

 • Mednarodna komisija za varstvo reke Donave

  Te dni je v Ljubljani potekalo dvodnevno srečanje delovne skupine za hidromorfologijo, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave. Udeležence delovnega sestanka je uvodoma pozdravil direktor Direkcije RS za vode, Tomaž Prohinar, ki je v uvodnem govoru poudaril pomen izmenjave znanj in izkušenj s področja upravljanja voda med državami Podonavja.

 • Nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Laško

  Objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Laško v krajevnih skupnostih Sedraž in Jurklošter skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 • Mednarodno srečanje nadzornih organov

  V dneh od 24. do 26. septembra 2019 bo na območju Pomurja potekalo mednarodno srečanje nadzornih organov, ki ga organizira Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo. Na mednarodnem dogodku bodo sodelovali policija, FURS in predstavniki inšpekcijskih služb iz Madžarske, Češke, Nemčije in Hrvaške. Izvajal se bo poostren nadzor prevozov v cestnem prometu.

 • Na Dunaju se je zaključila 63. konferenca Mednarodne agencije za atomsko energijo

  Od 16. do 20. septembra je na Dunaju potekalo 63. zasedanje generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zunanje zadeve, Uprave za jedrsko varnost in Ministrstva za infrastrukturo, poleg njih pa tudi predstavniki Agencije za radioaktivne odpadke, Instituta Jožef Stefan, Nuklearne elektrarne Krško in GEN energije.

 • Usposabljanje strokovnjakov s področja hudourniških poplav

  Od 23. do 27. septembra 2019 v Cerknem poteka usposabljanje strokovnjakov s področja hudourniških poplav.

 • Rezultati razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij Center za kreativnost 2019« (JR CZK 2019)

  V četrtek, 19. septembra 2019, je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo rezultate javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij Center za kreativnost 2019« (JR CZK 2019), prvega tovrstnega razpisa v Sloveniji, ki spodbuja razvoj kreativnih industrij in tesnejše sodelovanje kulturno-kreativnega sektorja z gospodarstvom, pri čemer sektorja nastopata kot enakovredna partnerja. V skladu z zahtevami Evropske unije in kohezijske politike je bilo za izvedbo prvega tovrstnega javnega razpisa predvidenih 880.000,00 EUR. Skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR. Počrpanih je bilo 783.820,00 EUR, zato se bo 96.180,00 EUR preneslo na nov razpis.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada Republike Slovenije je na današnjih sejah vladnih odborov sprejela več sklepov, in sicer sklep o prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine iz leta 2018, sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019 - 2022 uvrsti nov projekt “Sanacija ogrevanja in hlajenja Gregorčičeva 25” ter sklep, da Republika Slovenija kandidira za članstvo v Odboru za industrijski razvoj Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj za obdobje 2019 – 2023.

 • Predsednik vlade na otvoritvi splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine OZN in vrhu OZN o trajnostnem razvoju

  Predsednik Vlade RS Marjan Šarec se je udeležil otvoritve splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine OZN in sodeloval na vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Zasedanje generalne skupščine letos poteka pod naslovom Nov zagon večstranskim prizadevanjem za izkoreninjenje revščine, kakovostno izobraževanje, podnebne ukrepe in vključevanje.

 • Podnebna tekma je tekma, ki jo moramo zmagati!

  Predsednik Vlade RS Marjan Šarec in zunanji minister dr. Miro Cerar se v New Yorku udeležujeta 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Začelo se je s podnebnim vrhom, ki ga je sklical generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in se ga udeležuje več kot 60 voditeljev držav. Podnebna tekma je, kot je v uvodnem nagovoru povedal GS Guterres, "tekma, ki jo moramo zmagati.” GS Guterres je še dodal, da so podnebno krizo povzročile naše generacije in rešitev zanjo morajo najti naše generacije.

 • Spremembe za izboljšano izvajanje ukrepov za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo s strani Evropske komisije potrditev spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki prinaša izboljšanje izvajanja ukrepov za črpanje evropskih sredstev.

 • Šola naj bo tudi prostor za seznanjanje s sodobnimi tehnologijami

  Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se je 21. in 22. septembra na povabilo generalne direktorice UNESCO Audrey Azoulay udeležil zasedanja jesenskega letnega srečanja komisije za trajnostni razvoj (»Broadband Commission for Sustainable Development«), v okviru Mednarodne zveze za telekomunikacije in UNESCO. Zasedanje je bilo v New Yorku.

 • Umik in odpoklic igrače Moj prvi avto, blagovne znamke Millaminis

  Zdravstveni inšpektorat RS obvešča, da je prejel s strani Evropske Komisije, preko sistema RAPEX, obvestilo o neustrezni igrači Moj prvi avto. Igrača je iz materiala, ki se z lahkoto zlomi, nastanejo majhni delci, kar predstavlja tveganje za zdravje majhnih otrok. Igrača ni skladna z Uredbo o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/11 s spr.).

Iskalnik