Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Obisk veleposlanika Bosne in Hercegovine na Upravi za jedrsko varnost

  Upravo za jedrsko varnost je dne 25. 9. 2019 obiskal dr. Milorad Živković, veleposlanik Bosne in Hercegovine v Ljubljani, ki sta ga spremljala dva sodelavca. Namen obiska je bil seznanitev Uprave za jedrsko varnost z nasprotovanjem Bosne in Hercegovine hrvaški nameri, po kateri naj bi bodoče skladišče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov zgradila v bližini meje z Bosno in Hercegovino.

 • V prvem polletju 2019 manj pritožb na delo policije

  V prvi polovici leta 2019 je bilo na delo policije vloženih 156 pritožb, v enakem obdobju lani pa 190. Najpogostejši očitek pritožnikov je nekorektna komunikacija policistov.

 • Minister dr. Pikalo: "Brez raziskav in inovacij ni trajnostnega razvoja."

  Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta EU za konkurenčnost (raziskave). V razpravi ministrov o dolgoročni strategiji EU za trajnostno rast je predstavil stališče Slovenije, da je za doseganje ciljev trajnostnega razvoja potrebna “mešanica” vseh relevantnih politik, pri čemer morajo ključno vlogo omogočanja drugih politik in rešitev odigrati raziskave in inovacije.

 • Državni sekretar dr. Jože Podgoršek obiskal 79. Nacionalni kmetijski sejem Omék

  Budimpešta, 27. 9. 2019 – Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je včeraj udeležil otvoritvene slovesnosti 79. Nacionalnega kmetijskega sejma OMÉK. Srečal se je z ministrom za kmetijstvo Madžarske Dr. Istvánom Nagyjem ter se udeležil sprejema, ki ga je gostilo madžarsko kmetijsko ministrstvo.

 • Državni sekretar Stanonik na otvoritvi gozdne ceste na Veliki Loki

  Ljubljana, 27. 9. 2018 – Državni sekretar Damjan Stanonik se je včeraj udeležil otvoritve gozdnih cest Velika Loka – Mlačne ter Pluska Mlačne. Sredstva za gradnjo gozdnih cest je Občina Trebnje kot upravičenec prejela sredstva iz naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

 • Minister za okolje in prostor Simon Zajc podpira podnebni shod mladih in sporoča: »Čas je za dejanja!«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc v video nagovoru pozdravlja protest mladih in vseh ostalih za podnebno pravičnost in jih poziva, naj zdaj, ko poteka javna razprava o prvem podnebnem zakonu v Republiki Sloveniji, sodelujejo in posredujejo na Ministrstvo za okolje in prostor svoja mnenja in predloge.

 • Komasacijski postopek na območju Veliki Podlog

  Upravna enota Krško je za komasacijsko območje Veliki Podlog v času med 9. in 23. septembrom 2019 v prostorih vaške sobe na Jelšah in na sedežu Upravne enote Krško javno razgrnila predloge elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborata vrednotenja zemljišč ter elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Na elaborate so komasacijski udeleženci lahko v tem času podali pisne pripombe in predloge. Še do vključno 1. 10. 2019 pa lahko komasacijski udeleženci podajo pisne pripombe na sedežu UE Krško v pisarni št. 105 (1. nadstropje) v času uradnih ur: v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. in od 13. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure.

 • Na XXVI. Dnevnih slovenske uprave o predpisih in njihovem izvrševanju

  XXVI. Dnevi slovenske uprave so letos potekali pod naslovom »Od boljših predpisov k njihovemu učinkovitejšemu izvrševanju«. Glavni gost dogodka je bil minister javno upravo Rudi Medeved, ki je poudaril, da sta eni od prioritet Ministrstva za javno upravo pisanje dobrih zakonov in odpravljanje administrativnih ovir. Na ministrstvu smo si zadali cilj zmanjšati število predpisov in zakonov ter delati v praksi izvršljivo, dobro in učinkovito zakonodajo. Minister se zaveda, da se vsega ne da rešiti naenkrat in v kratkem času, saj se včasih preveč pavšalno ocenjuje in se ne konkretizira, kaj ni dobro, oziroma kaj bi bilo potrebno v zakonodaji spremeniti. Povedal je, da bodo na ministrstvu ustanovili Službo za odpravljanje administrativnih ovir, ki bo sicer majhna ekipa, direktno odgovorna ministru in v tesnem sodelovanju s službami, ki se ukvarjajo z zakonodajo, npr. z vladno službo za zakonodajo.

 • Dan raziskovalcev 2019

  Dan raziskovalcev je dogodek, ki se odvija na pobudo Evropske komisije vsak zadnji petek v mesecu septembru v številnih evropskih državah od leta 2005 dalje. Vsako leto na tem dogodku v Celju, sodeluje tudi Urad RS za meroslovje, kjer z merjenji in predavanji izobražujemo obiskovalce osnovnih in srednjih šol, o pomeni točnih meritev ter uporabi pravilnih merskih enot.

 • Minister Bertoncelj na srečanju z novo generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se je ob robu slovesnosti ob 60. obletnici delovanja Medameriške razvojne banke v četrtek, 26. septembra, v Washingtonu na spoznavnem srečanju sestal z novo generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada Kristalino Georgievo.

 • Minister Bertoncelj na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja Medameriške razvojne banke

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se je v četrtek, 26. septembra 2019, v Washingtonu udeležil slovesnosti ob 60. obletnici delovanja Medameriške razvojne banke (IDB), katere članica je tudi Slovenija. Udeleženci so srečanje izkoristili za pregled minulih aktivnosti in razpravo o nadaljnjih izzivih. V dneh pred zasedanjem se je minister dr. Bertoncelj srečal s predstavnikoma Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada.

 • Na konferenci Združenja upravnih delavcev o pomembnosti dela s strankami ter nenehnem izobraževanju

  Ta konec tedna v Moravskih Toplicah poteka Konferenca Združenja upravnih delavcev (ZUDS). Na konferenci je zbrane, v imenu ministra za javno upravo Rudija Medveda, nagovoril tudi Igor Žavbi, predstavnik kabineta ministra.

 • Turizem in delovna mesta - boljša prihodnost za vse

  Danes obeležujemo Svetovni dan turizma, katerega tematika je letos tesno povezana tudi z uresničevanjem vizije slovenskega turizma, to je zagotavljanjem trajnostnih butičnih petzvezdičnih doživetij za zahtevne obiskovalce. Le ljudje smo namreč tisti, ki razvijamo inovativne turistične produkte in kreiramo 5-zvezdična doživetja. Prav tako je z znanjem, kompetencami, spretnostmi in gostoljubjem zaposlenih pogojena kakovost storitev.

 • Seznam prejemnikov sredstev, izbranih na javnem razpisu za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021«.

  Objavljen je seznam prejemnikov sredstev, izbranih na javnem razpisu za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021«.

 • Predsednik vlade: »Tu smo, da v dialogu in medsebojnem spoštovanju različnosti iščemo rešitve za globalne in regionalne probleme«

  Predsednik Vlade RS Marjan Šarec je nagovoril Generalno skupščino OZN v okviru njenega 74. zasedanja, ki letos poteka pod naslovom Nov zagon večstranskim prizadevanjem za izkoreninjenje revščine, kakovostno izobraževanje, podnebne ukrepe in vključevanje (Galvanizing multilateral efforts for poverty eradication, quality education, climate action and inclusion).

 • Slovenija bo po nedavnih potresih Albaniji poslala pomoč

  Vlada je sklenila, da bo Albaniji na podlagi prošnje, podane prek mehanizma EU, poslala materialno pomoč po nedavnih potresih. Ocenjena vrednost pomoči znaša 60.000 evrov.

 • 73. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je sestala na dopisni seji in sprejela več sklepov. Med drugim je podaljšala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov za tri mesece in sprejela sklep, da se bodo pokojnine decembra 2019 izredno uskladile v višini 1,5 %.

 • Slovenija na dogodku o mediaciji o vse večji vlogi novih tehnologij in ključni vlogi človeka v procesih mediacije

  Slovenija je prepoznavna po svoji vlogi na področjih t.i. preventivne diplomacije in spodbujanju mediacije. Že 9 let je članica Skupine za mediacijo, ki je bila ustanovljena leta 2010 na pobudo Finske in Turčije. V okviru Generalne skupščine Združenih narodov je v četrtek potekalo že 10. zasedanje Skupine prijateljev mediacije, ki se ga je udeležil tudi slovenski zunanji minister.

 • Minister Cerar: Slovenija zagovarja vladavino prava in podpira delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča

  Zunanji minister dr. Miro Cerar se je v znak podpore Slovenije vladavini prava, preventivni diplomaciji in multilateralizmu v četrtek v New Yorku udeležil treh pomembnih dogodkov, kjer Slovenija igra aktivno in prepoznavno vlogo: dogodka v podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču, srečanja Skupine za mediacijo in dogodka v podporo multilateralizmu.

 • Minister dr. Pikalo na evropskem izobraževalnem vrhu o pomenu profesionalnega razvoja učiteljev

  Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se v Bruslju udeležuje 2. evropskega vrha o izobraževanju, ki se osredotoča na pomen učiteljskega poklica in številne izzive, s katerimi se soočajo učitelji zaradi hitrih družbenih sprememb in tehnološkega razvoja.

Iskalnik